Önemli Bilgiler

Parla Sürücü Kursu Ehliyet Sürecinde Önemli Bilgiler

Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

   2018 ehliyet alma şartlarına göre toplamda 17 adet ehliyet sınıfı mevcuttur. Bu sınıflar için bilinmesi gerekenler kısaca şöyledir:

 •  Ehliyet almanın yaş şartı
 • Ehliyet almak için istenilen deneyim şartı
 • Ehliyet almanın eğitim şartı
 • Ehliyet almak için gereken sağlık şartı
 • Ehliyet almak için talep edilen adli sicil kaydı şartı
 • Ehliyet almanın sınav şartı
2018 yılında yapılan ehliyetlerle ilgili yapılan değişiklikler nelerdir?

 B sınıfı ehliyet sahipleri minibüsleri deneyimleri olmadan süremeyecekler.

 •  MOPED sürücüleri için yaş sınırı 16 yaşa indirildi.
 • Motosiklet ehliyetleri olarak eskiden sadece A1 ve A2 iken, yeni uygulama ile alınan düzenlemede M, A, A1 ve A2 sınıfları olmak üzere 4 farklı ehliyet verilmektedir.
 •  H sınıfı olarak engelli vatandaşlara verilen ehliyetler uygulamadan kaldırıldı. Vatandaşların sağlık durumları artık ehliyetlerine yazılacak.
 •  Otomatik vites araç kullananlar otomatik vites ehliyetine başvurup ehliyetlerini alabilmektedir. 
Ehliyet Almak için eğitim şartı var mıdır?

Karayolları Trafik Yönetmeliğine bağlı olarak ehliyet almak isteyen sürücü adaylarının en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.

Ehliyet Almak için yaş şartı nelerdir?
 •  M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için istenen minimum yaş sınırı 16’dır.
 •  A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyetler için 18 yaşınızı doldurup 19 yaşından gün alıyor olunmalıdır.
 • A sınıfı ehliyet için istenen yaş 20’dir..
 • C, CE, D1 ve D1E ehliyetleri için isteyen yaş 21’dir.
 • D ve DE ehliyet sınıfları için istenen minimum yaş 24tür.
Ehliyet Almak için Gereken Deneyim Şartları Nelerdir?
 • A sınıfı ehliyet alabilmek için öncelikle ehliyet sahibinin en az iki yıllık A2 ehliyeti deneyimi olmalıdır. Fakat A sınıfı ehliyet almak için kursiyer 24 yaştan büyük ise deneyim aranmadan A sınıfı ehliyet alınabilmektedir.
 • BE sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa B sınıfı ehliyete önceden sahip olunmalıdır.
 • C1, C, D1 ve D sınıfı ehliyetler alınmak isteniyorsa en az B sınıfı ehliyete önceden sahip olunmalıdır.
 •  CE sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa C sınıfı ehliyete önceden sahip olunmalıdır.
 • C1E sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa CE sınıfı ehliyete önceden sahip olunmalıdır.
 • DE sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa D sınıfı ehliyete önceden sahip olunmalıdır.
 • D1E sınıfı ehliyet alınmak isteniyorsa DE sınıfı ehliyete önceden sahip olunmalıdır.
Ehliyet Almak için Adli Sicil Şartları Nelerdir?

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ehliyet başvurusunda adli sicil belgesini istenir. Kapsamlı olarak anlatılmış olan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. Maddesine göre özetlemek gerekirse:

 • Türk Ceza Kanunu’nun 188, 190 ve 191. maddelerinde belirtilmiş suçları işlememiş olmak,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 4. maddesinin 7. fıkrasındaki suçları işlememiş olmak,
 • Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 12. maddesinin 2. ve takip eden fıkralarındaki suçları işlememiş olmak gerekir.

 

Ehliyet Almak için Sağlık Şartları Nelerdir?

Karayolları Trafik Yönetmeliğine bağlı olarak her sürücünün belirli sağlık şartlarını taşıması gerekmektedir. Sürücü kursuna başlarken ve ehliyet belgesi için başvuru işlemlerinde, belirli kurumlardan alınan sağlık raporu teslim edilir. Ehliyet yenileme işlemlerinde de güncel sağlık raporu belgesi istenir. Ehliyet alırken gereken sağlık raporunun alınabileceği kurumlar aşağıdaki gibidir:

 • Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri (devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri tıp fakülteleri)
 •  Aile sağlığı merkezleri (aile hekimleri)
 • Sağlık Bakanlığından ruhsatlı özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel muayenehaneler
Ehliyet Almak için Sınav Şartları nelerdir?

Ehliyet alabilmek için tüm şartları tamamladıktan sonra kursiyerler sınavdan geçilir. Bu sınav iki aşamalı olmaktadır. İlk aşama elektronik ortamda ve çoktan seçmeli olup 4farklı konudan sınava girilir. Bu sınavda başarılı olunduktan sonra son aşama olan uygulamalı direksiyon sınavına tabi tutulur.

Kursiyer ekstra olarak herhangi bir ehliyete sahipse ve farklı bir sınıf ehliyet almak istiyorsa aşağıdaki şartlara göre sınav durumu değişiklik göstermektedir:

 •  M, B1, B, A1, A2, F ve G sınıfı ehliyet alınmak istiyorsa, iki aşamalı ehliyet sınavına girilmesi gerekmektedir.
 •  A, C1, C, D1, D, BE, CE, C1E, DE ve D1E sınıfına tabii olmak için ehliyet yükseltmek isteniyorsa ise yazılı (e-sınav) sınavdan muaf tutularak sadece direksiyon sınavına girmeleri yeterlidir.
Stajyer Ehliyet Nedir?

2918 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerinden bir tanesi de aday sürücülük uygulamasına geçilmesi ile ilgilidir.

Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten sonra sürücü belgesi almak isteyenler aday sürücü olacaklardır. 01.01.2016 tarihinden önce alınmış sürücü belgesi olan kişiler aday sürücü olmayacaklardır. Aday sürücülük genel olarak iki yıl sürecek olup sürücü kurslarına kayıt yaptırarak sürücü sertifikasını hak eden kişiler bu sertifikayı sürücü belgesine dönüştürürken verilecek belge geçici bir belge olmadığı gibi belgenin üzerinde aday sürücülükle ilgili herhangi bir ibare de bulunmayacaktır. Ancak kişinin aday olduğu sistemden takip edilecektir. İki yıllık bir süre içerisinde sürücü belgesinin iptaline yönelik herhangi bir kabahat işlenmediği takdirde bu süre sonunda aday sürücülük sona erdirilecek ve verilen sürücü belgesi de yenilenmeyecektir. Aday sürücülük 01.01.2016 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Aday sürücülük sürücü belgesinin alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle devam edecektir. Aday sürücünün yanında refakatçi bulunmadan kendi başına araç kullanabilecektir.

01 Ocak 2016 tarihi itibari ile ehliyet alanlar 2 yıl boyunca 75 ceza puanına ulaşırlarsa ehliyetlerine el konulacaktır. 2 yıl için 75 ceza puanı belirlenirken, yıllık 50 ceza puanını dolduranların da ehliyetleri iptal edilecektir.

Aday sürücü aşağıdaki kabahatleri işlediği zaman sürücü belgesi elinden alınacaktır. Bu durumda belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecektir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tâbi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı ve varsa iptal nedenlerinde yer alan geri alma süreleri kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacaktır.

Aday Sürücülerin Stajyer Ehliyetini Kaybetmeye Sebep Olacak Hatalar
 1. İki yıl boyunca trafik ışıklarını üç kez ihlal etmesi,
 2. İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerine üç kez uymaması,
 3. İki yıl boyunca sağa-sola dönüşlerde ve dönel kavşaklarda yayaların, bisiklet kullanıcılarının geçiş hakkını üç kez ihlal etmesi,
 4. İki yıl boyunca okul geçitlerinde öğrenci geçişlerini üç kez ihlal etmesi,
 5. İki yıl boyunca emniyet kemerini üç kez takmaması,
 6. İki yıl boyunca uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bir kez almış olması,
 7. Bir yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi,
 8. İki yıl boyunca bir kez 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanması,
 9. İki yılda toplam 75 ceza puanına ulaşmış olması durumunda sürücü belgeleri iptal edilecektir.
Stajyer Ehliyetini Kaybetmeye Sebep Olacak Hataların Ceza Puanları

Kırmızı ışıkta geçmek: 20 ceza puanı

 1. Yasaklı yere park etmek: 20 ceza puan
 2. Yaya geçidinde yayalara yol vermemek: 20 ceza puanı
 3. Şerit değiştirirken kuralları ihlal etmek: 20 ceza puanı
 4. Emniyet kemeri takmamak: 15 ceza puanı   
 5. Trafikte cep telefonu ile konuşmak: 10 ceza puanı
 6. Hız sınırını aşmak: 10 ceza puanı
 7. Muayene edilmemiş araç kullanmak: 10 ceza puanı

 

Stajyer sürücü belgesi iptal edilip tekrar almak isteyenlerin, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı tarafından muayene edilerek olumlu rapor almaları da gerekecektir. İkinci defa iptal olursa, yine aynı hükümler uygulanacaktır.